Eliza Kopec

In veel van mijn schilderijen en reliëfs of objecten zijn eenvoud, herhaling en meerduidigheid het gevolg van consequente teksttoepassingen, omgezet naar simpele cijfer- en kleurcodes.
Ik zoek naar systemen en structuren die ‘buitenbeeldend’ zijn ( bijv. taal, cijferreeksen etc) om ze vervolgens als uitgangspunt te gebruiken bij het construeren van mijn werken.
In deze benadering speelt het toeval, min of meer gekanaliseerd en/of geregisseerd, een zeer grote rol bij het ontstaan van mijn werk.