FONS HOITING, DIANA JAHNS (USA), ANNE WINE en ALIDA de VRIES

Persbericht

GROEPSEXPOSITIE IN E.M. GALERIE DRACHTEN

Vanaf 16 juni tot en met 20 juli 2013 exposeert E.M. Galerie in Drachten nieuwe werken van een viertal kunstenaars. Het gaat om twee ‘vaste’ kunstenaars van de galerie – Fons Hoiting en Alida de Vries – en een tweetal dat voor het eerst hun werk in de galerie exposeert, Anne Wine en Diana Jahns.
Beeldend kunstenaar Fons Hoiting heeft in zijn nieuwe atelier op het platteland bij Deinum nieuw werk gemaakt in zijn onmiskenbare poëtische stijl.
Galeriehoudster Elzbieta Middel werkt vanaf de start van E.M.Galerie in januari 2000 samen met haar voormalige plaatsgenoot. Fons Hoiting rondde zijn opleiding in 1990 af aan de Academie Minerva in Groningen. Kunstkenners en critici noemen het werk van Hoiting helder en suggestief. In gemengde techniek op paneel schildert en tekent hij schijnbaar achteloos voorstellingen, die kunnen variëren van erotiek tot natuurrampen en van klassieke oudheid tot het moderne stadsleven. Door zijn romantische benadering en subtiele associaties ontstaat een wonderlijke wereld in een decor die door zijn nieuwe omgeving steeds ruimtelijker wordt.

Anne Wine uit Kloosterburen ziet zichzelf als een beeldbouwer en een jutter.
De jutter is buiten aan het werk. Zo raapt ze veel van haar materialen op van de straat en tijdens haar wandelingen langs het wad. Het gaat haar niet zozeer om het gevonden materiaal, maar juist om dat wat er in te zien is. Ofwel de beeldtaal die hier uit voortkomt. De beeldbouwer vertaalt deze indrukken en materialen in schilderijen, tekeningen en sculpturen. In haar vormentaal komen (wankel) evenwicht, spanningsvelden en vergankelijkheid tot uitdrukking. Verbinding is een herkenbaar element in haar werk.

Diana Jahns (Sacramento, Californië) – binnengekomen via Facebook – geeft via haar schilderijen en tekeningen gestalte aan haar opvatting dat “minder meer is”. Zij verbeeldt de wellustige kenmerken van verf, van de structuur van papier en van het spoor van een potlood als een plezierige ervaring. Zoals zij zelf plezier beleeft aan het tekenen en schilderen. Tegelijkertijd wenst zij zich te beheersen in het gebruik van zichtbare gereedschappen als kleur en vorm. Des te minder elementen in een kunstwerk verschijnen, des te sterker of intenser zijn hun onderlinge relaties. E.M. Galerie exposeert van haar abstracte werken op papier.

Alida de Vries uit Oudehorne is in 1991 afgestudeerd aan de kunstacademie Vredeman de Vries in Leeuwarden.
De nadruk in het werk van Alida de Vries ligt op hoe cultuur en natuur op elkaar reageren en inwerken. Het gaat daarbij om het onderzoeken van het grensgebied tussen beide. Ofwel om de vraag waar de cultuur het van de natuur overneemt en andersom. Het gaat over leven en overleven.
Alida de Vries probeert dit alles vast te leggen met werk in diverse formaten, met behulp van onder andere olieverf, inkt, potlood en krijt. Soms heel basaal op papier of los linnen met vier spijkers op de muur bevestigd, vaak groepsgewijs en verhalend gepresenteerd.

De opening vindt plaats op zondag 16 juni 2013 om 15.00 uur. U bent van harte welkom

E.M.Galerie is gevestigd aan de Heideanjer 8/b in Drachten (op het Kantorenpark aan de A7) en is geopend op vrij en za van 13.00-17.00 uur tijdens exposities en verder na telefonische afspraak (06 22121831).
www. emgalerie.nl / www.galeries.nl/emgalerie


These painting/drawings on paper are explorations of the notion that “less is more.” I want to give in to the sensuous qualities of paint, the texture of paper, the trail of a pencil line as an experience in pleasure. I take pleasure in the act of drawing or painting. At the same time I have a desire to exercise restraint in the use of visual tools, such as line, color, shape. I pause often in this process to assess whether relationships and/or contrasts are forming between the elements on the paper. I find the fewer the elements the stronger or more intense their relationships.
“What’s so hard about that first sentence is that you’re stuck with it. Everything else is going to flow out of that sentence. And by the time you’ve laid down the first two sentences, your options are all gone.” ~ Joan Didion

As I was working on this group of paintings, this quote from author Joan Didion came up in my thoughts again and again. It’s not so much that I want to create minimal work, but once the first gesture or marks are laid down my options for how to continue narrow as the relationships begin to form.
~Diana Jahns, April 2013