“TOT IN DE VERTE”-Wilma Vissers en Jan Blank Into the distance

Persbericht

EXPOSITIE ‘TOT IN DE VERTE’ IN E.M. GALERIE DRACHTEN

Vanaf 29 september tot en met 9 november 2013 loopt in E.M. Galerie te Drachten de expositie ‘Tot in de verte’, met werken van de Groningse kunstenaars Wilma Vissers en Jan Blank.
Wilma Vissers exposeert objecten, litho- en blinddrukken. Zij studeerde aan de kunstacademies in Den Bosch en Groningen. Zij exposeerde haar werk onder meer in Duitsland, de Verenigde Staten, Engeland, België, Frankrijk en Estland.
Wilma Vissers wordt zodanig geïnspireerd door ruimte en leegte, dat zelfs in haar kleinste schilderijen ruimtelijkheid en oneindigheid aanwezig moeten zijn. Het is mede daarom dat zij jaarlijks enige tijd in Ierland verblijft.
Haar werk houdt het midden tussen schilderen en beeldhouwen. Bij haar is niet alleen ieder detail van elk afzonderlijk kunstwerk van belang, maar niet minder het grote geheel van bij elkaar gegroepeerde kunstwerken.
Jan Blank studeerde onlangs af aan de Academie Minerva in Groningen. Hij exposeerde eerder onder meer in Ierland. Zijn schilderijen bestaan doorgaans uit verschillende beelden, die voortkomen uit schetsen die hij in de vorm van collages uitwerkt. Daarbij verkent hij met zijn materiaalgebruik het grensgebeid tussen concrete constructie en de schilderkunst. Elk van zijn schilderijen komt voort uit het vorige.
Een steeds terugkerend element in zijn werk is het venster, met daarin het idee van verlangen, ofwel een doorkijk naar een andere wereld. Andere veel voorkomende thema’s in zijn werk zijn eenzaamheid, leegte en ruimte.

De opening vindt plaats op zondag 29 september 2013 om 15.00 uur. U bent van harte welkom


Exhibition “ Into the distance “ At the E.M Gallery Drachten.
From 29-9 untill 9-11- 2013 the art of Jan Blank and Wilma Vissers is on display at the E.M
Gallery in Drachten in the Netherlands.
Wilma Vissers will exhibit objects, lithographs and embossment prints. She studied at art academies
in Den Bosch and Groningen in the Netherlands. She exhibited her art in Germany, the U.S.A,

 

Exhibition “ Into the distance “ At the E.M Gallery Drachten.
From 29-9 untill 9-11- 2013 the art of Jan Blank and Wilma Vissers is on display at the E.M
Gallery in Drachten in the Netherlands.
Wilma Vissers will exhibit objects, lithographs and embossment prints. She studied at art academies
in Den Bosch and Groningen in the Netherlands. She exhibited her art in Germany, the U.S.A,
England, Belgium, France and Estonia.
Wilma Vissers is that much inspired by emptiness and space, even in her smallest artworks
spatiality and space must be present. That’s why she is staying and working in Ireland every year.
Her art is a mixture of painting and sculpture.
Space plays an important role: not only the space between the artworks, but also how space is used
when the art works are presented as a large installation on the wall.
she wants to pay attention to the detail of each individual work of art that was made separately,
without losing sight of the larger whole formed by all of them together.
Jan Blank graduatet in 2012 at Minerva art academy in Groningen in the Netherlands.
He exhibited his art works in 2011 in Ireland. His paintings often consist multiple images/layers,
which appear from sketches as were they collages. In doing so, he explores, with his use of
materials, the border area between concrete construction and painting. Each of his paintings arises
from the previous one.
A recurrent theme in his work is the window, containing the idea of desire, or a view at another
world. Other common themes in his artworks are loneliness, emptiness a space.
England, Belgium, France and Estonia.