XY – RENE RONALD KUIPERS EN HARM RONALD MARIS – OBJECTEN XY - RENE RONALD KUIPERS EN HARM RONALD MARIS - Objects

In de expositie XY komt het werk van beide beeldmakers samen in een visuele zoektocht naar de overgangsgebieden tussen de schilder- en beeldhouwkunst. Centraal staat het vraagstuk over een formele benadering van de schilderkunst en in hoeverre deze houding niet eigenlijk sculpturen oplevert in plaats van schilderijen.

Rene Ronald Kuipers studeerde aan de kunstacademie in Groningen. Hij exposeerde zijn werk in diverse galeries en musea, waaronder Museum Boijmans van Beuningen. Zijn houding is die van een figuratief schilder. Hij vindt zijn onderwerpen echter meestal binnen de kunst of zelfs binnen de kaders van het eigen werk. Door een schilderij te strippen tot de essentiele beeldaspecten blijft een fundamentele figuratie over. Vaak laten deze beeldaspecten zich evengoed vertalen naar meer ruimtelijke begrippen waardoor zijn werk zich begeeft op de grens van beeldhouwkunst en schilderkunst.

 

Harm Ronald Maris studeerde aan de kunstacademies te Groningen en Rotterdam. Zijn werk werd geexposeerd in diverse nationale en internationale galeries. In zijn schilderijen wordt de verf ingezet als materiaal zoals de beeldhouwer een sculptuur zou opbouwen. In zijn streven naar eenvoud en rust poogt hij het materiaalgebruik voor zichzelf te laten spreken. Daarin laat hij zo weinig mogelijk van de menselijke handeling zien en te meer de uniforme esthetiek van kleur en de tactiele kwaliteiten van huid en kader. Zijn schilderijen moeten dan ook gezien worden als beeldhouwkundige objecten, vervaardigd in verf.


In the exhibition XY the works of two artists meet in a visual search for the transitional areas between painting and sculpture. They question if the formal approach to painting doesn’t actually produce sculptures rather than paintings.

Ronald Rene Kuipers studied at the Art Academy in Groningen. He has exhibited his work in various galleries and musea, including Museum Boijmans Van Beuningen. His attitude is that of a figurative painter. But where the figurative painter usually finds his subject outside the arts, he looks within the arts or even within his own work. By stripping down to the most essential formal aspects a fundamental figuration remains. These formal aspects allow themselves to be well translated into more spatial concepts, which positions a piece on the border of sculpture and painting. Harm Ronald Maris studied at the art academies in Groningen and Rotterdam. His work has been exhibited in various national and international galleries. In his paintings, the paint is used as a material like a sculptor would construct his sculpture. In his pursuit of simplicity and tranquility he aims to let the material speak for itself. With the least possible amount of artistic expression or handwriting he focuses on uniform aesthetics of color and the tactile qualities of texture and frame. Therefor, his paintings should be considered as sculptural objects made in paint.