STILL IN MOTION

2015-03-15 - 2015-04-25

Persbericht

‘STILL IN MOTION’ IN E.M.GALERIE DRACHTEN

Vanaf 15 maart tot en met 25 april 2015 presenteert E.M.Galerie in Drachten een project met acht internationale kunstenaars onder de titel ‘STILL IN MOTION’. Dit project is een nieuwe fase van de ontwikkeling van E.M Galerie in de richting van abstracte geometrische kunst.
’Still in motion’, ofwel ‘Nog steeds in beweging’ betekend een voortdurende onderstroom in abstractie. Hoewel de afbeeldingen beweging suggereren, zijn deze in feite statisch.

De opening van de tentoonstelling vindt in aanwezigheid van de meeste kunstenaars plaats op zondag 15 maart 2015 om 15.00 uur en wordt verricht door Paulo Martina, directeur van Museum Dr8888.

In het werk van Tineke Porck (Nederland) ligt de nadruk op elementen van verbinding. Porck gebruikt een beperkt kleurenpalet en een vormentaal van vooral lijnen, punten en vlakken. Juist vanuit deze eenvoud openbaart zich een rijk geschakeerde wereld van mogelijkheden.

De kunst van Wahida Azhari (Duitsland) is een verkenning van ruimte, leegte en licht. De lijnen, vormen en oppervlakken van zijn werk kennen een specifieke wederzijdse afhankelijkheid en zijn verbonden met leegte en ruimte. Hun verhouding is variabel, er is veel onbekend en het verandert steeds.

De focus In het werk van Shawn Stipling (Engeland) is het niet-functionele detail, dat zichtbaar is in door de mens gemaakte objecten en de door hem gebouwde omgeving. Op nauwkeurige wijze maakt Stipling schilderijen met behulp van papier en karton. Zijn met precisie en handgemaakt werk moet van dichtbij worden bekeken.

De basis van het werk van Eliza Kopec (Nederland) is meestal een concreet idee. De “spelregels” worden bij de aanvang zeer precies bepaald. Vervolgens, zoals bij een traditioneel gezelschapsspel, speelt het toeval – door het gooien van dobbelstenen of het loten van genummerde knikkers – een belangrijke rol in het tot stand komen van het kunstwerk..

Bartosz Kokosinski (Polen) werkt meestal met fotografie en beeldvorming, maar hij schildert ook. Wat hij afbeeldt is vaak symbolisch of heeft betrekking op bepaalde waarden en tradities. In zijn recente werk vindt hij inspiratie in het ervaren van het dagelijks leven.

Jan Hendriks (Nederland) werkt met eenvoudige vormen en materialen in eenvoudige ritmische composities. Alles wat overbodig is mag weg, eenvoudig betekent dus ook geen kleur. Zijn materiaal is papier, karton en witte acrylverf.
Hij werkt graag in een minimale beeldtaal, met een herhaling van hetzelfde element, soms met een kleine verschuiving of verdraaiing.

Voor Boguslawa Strojna (Frankrijk) vormt de kubus de basis en meteen ook de beperking van zijn verkenning. Paradoxaal genoeg kan zij op deze manier met een grote mate van vrijheid experimenteren. Voor haar is de kubus een verwijzing naar de architectuur en de ruimten waarin wij dagelijks leven.

Geometrie biedt Lola Berenguer Suárez (Spanje) experimenten met allerlei mogelijkheden van de schilderkunst. Het belang van de materialen ondersteunt het zoeken naar evenwicht en harmonie. Haar tekeningen geven uitdrukking aan een constant abstract denken.