CHOKI LINDBERG

CHOKI LINBERG -Uit de serie VANITAS VIII

vānitās f (genitive vānitātis); third declension
1. emptiness, nothingness
2. vanitas vanitatum ― vanity of vanities
3. falsity, falsehood, deception, untruth, untrustworthiness, fickleness
4. vanity, vainglory

Choki Lindberg’s series of Vanitas photographs pull inspiration from the tradition of Dutch 17th century stillife painting.
The light is carefully constructed, the objects deliberately placed. Beauty and balance is sought through composition, yet something in them is ‘off’. It isn’t necessarily noticeable what it is, but upon inspecting the objects, one might notice that the scale is warped. Textures exaggerated. The skull is animal.. But which?
Lindbergs medium is miniature. The settings are meticulously built up in small scale. The objects are chosen or handmade to evade immediate recognition, unsettling our trust in what we see.

nl
De fotografie-serie Vanitas van Choki Lindberg is geïnspireerd door de Nederlandse zeventiende-eeuwse stilleven schilderijen. Het licht is zorgvuldig samengesteld, de objecten zijn weloverwogen geplaatst. Schoonheid en evenwicht zijn gezocht in de compositie, toch is iets daarin ‘uit’. Het is niet per se waarneembaar wat het is, maar na inspectie van de objecten, kan het opvallen dat de schaal is verboden. Texturen zijn overdreven. De schedel is dierlijk… Maar welke?
Lindbergs medium is miniatuur. De constructies zijn zorgvuldig opgebouwd op kleine schaal. De objecten zijn gekozen of handgemaakt om onmiddellijke herkenning te omzeilen, zodat ons vertrouwen in wat we zien wordt verstoord.