FRIESE MYTHE Frisian Myth

Eind van dit jaar bestaat E.M. Galerie in Drachten vijftien jaar. Vandaar een bijzonder project, waarvoor galeriehoudster Elzbiéta Middel een tiental Friese schrijvers en beeldend kunstenaars heeft uitgenodigd om een eigen invulling te geven aan het begrip ‘Friese Mythe’.
Het resultaat daarvan is te zien tijdens een jubileumexpositie in dit najaar ( 05/10/ – 22/11/2014), als ook in een uitgave die naar aanleiding van dit project verschijnt.
Galerie E.M. organiseert tijdens de expositie een aantal bijeenkomsten, waarin de kunstenaars en bezoekers hun visie op Friese Mythe nader verkennen.
De betreffende kunstenaars en schrijvers vertegenwoordigen drie generaties en verschillende disciplines, zoals schilderwerk, installaties, fotografie, video, collages, proza en poëzie .

Deelnemers:

• Alida de Vries
• Bartle Laverman
• Betty van der Kamp
• Elmar Kuiper
• Fons Hoiting
• Gjalt Walstra
• Grytsje Klijnstra
• Jan Enno de Jong
• Sjoerd van Meteren
• Tjibbe Hooghiemstra


End of this year consists E. M. Gallery in Drachten fifteen years. Hence a special project which gallery owner Elzbieta agent has invited ten Frisian writers and artists to give their own interpretation to the term ‘ Frisian Myth ‘ .

The result of that can be seen during a Jubilee exhibition in this fall (05/10/-22/11/2014), as well as in an edition that appears as a result of this project. A number of meetings during the exhibition gallery E.M. organises, in which artists and visitors further explore their vision on Frisian Myth. The artists and writers represent three generations and different disciplines such as painting, photography, video, installations, collages, prose and poetry. Participants: • Alida de Vries • Bartle Laverman • Betty van der Kamp • Elmar Kuiper • Fons Hamdani • Gjalt W • Paul Kadri • Jan Enno the Jong • Sjoerd van Meteren • Tjibbe Hooghiemstra