STILL IN MOTION STILL IN MOTION

Persbericht

‘STILL IN MOTION’ IN E.M.GALERIE DRACHTEN

Vanaf 15 maart tot en met 25 april 2015 presenteert E.M.Galerie in Drachten een project met acht internationale kunstenaars onder de titel ‘STILL IN MOTION’. Dit project is een nieuwe fase van de ontwikkeling van E.M Galerie in de richting van abstracte geometrische kunst.
’Still in motion’, ofwel ‘Nog steeds in beweging’ betekend een voortdurende onderstroom in abstractie. Hoewel de afbeeldingen beweging suggereren, zijn deze in feite statisch.

De opening van de tentoonstelling vindt in aanwezigheid van de meeste kunstenaars plaats op zondag 15 maart 2015 om 15.00 uur en wordt verricht door Paulo Martina, directeur van Museum Dr8888.

In het werk van Tineke Porck (Nederland) ligt de nadruk op elementen van verbinding. Porck gebruikt een beperkt kleurenpalet en een vormentaal van vooral lijnen, punten en vlakken. Juist vanuit deze eenvoud openbaart zich een rijk geschakeerde wereld van mogelijkheden.

De kunst van Wahida Azhari (Duitsland) is een verkenning van ruimte, leegte en licht. De lijnen, vormen en oppervlakken van zijn werk kennen een specifieke wederzijdse afhankelijkheid en zijn verbonden met leegte en ruimte. Hun verhouding is variabel, er is veel onbekend en het verandert steeds.

De focus In het werk van Shawn Stipling (Engeland) is het niet-functionele detail, dat zichtbaar is in door de mens gemaakte objecten en de door hem gebouwde omgeving. Op nauwkeurige wijze maakt Stipling schilderijen met behulp van papier en karton. Zijn met precisie en handgemaakt werk moet van dichtbij worden bekeken.

De basis van het werk van Eliza Kopec (Nederland) is meestal een concreet idee. De “spelregels” worden bij de aanvang zeer precies bepaald. Vervolgens, zoals bij een traditioneel gezelschapsspel, speelt het toeval – door het gooien van dobbelstenen of het loten van genummerde knikkers – een belangrijke rol in het tot stand komen van het kunstwerk..

Bartosz Kokosinski (Polen) werkt meestal met fotografie en beeldvorming, maar hij schildert ook. Wat hij afbeeldt is vaak symbolisch of heeft betrekking op bepaalde waarden en tradities. In zijn recente werk vindt hij inspiratie in het ervaren van het dagelijks leven.

Jan Hendriks (Nederland) werkt met eenvoudige vormen en materialen in eenvoudige ritmische composities. Alles wat overbodig is mag weg, eenvoudig betekent dus ook geen kleur. Zijn materiaal is papier, karton en witte acrylverf.
Hij werkt graag in een minimale beeldtaal, met een herhaling van hetzelfde element, soms met een kleine verschuiving of verdraaiing.

Voor Boguslawa Strojna (Frankrijk) vormt de kubus de basis en meteen ook de beperking van zijn verkenning. Paradoxaal genoeg kan zij op deze manier met een grote mate van vrijheid experimenteren. Voor haar is de kubus een verwijzing naar de architectuur en de ruimten waarin wij dagelijks leven.

Geometrie biedt Lola Berenguer Suárez (Spanje) experimenten met allerlei mogelijkheden van de schilderkunst. Het belang van de materialen ondersteunt het zoeken naar evenwicht en harmonie. Haar tekeningen geven uitdrukking aan een constant abstract denken.


Press Release

‘STILL IN MOTION’ IN E.M. GALERIE DRACHTEN

From 15 March till 25 April 2015 E.M. Galerie in Drachten presents a project with eight international artists under the title ‘STILL IN MOTION’. This project is a new phase of development of E.M. Galerie in the direction of abstract geometric art .
‘Still in motion’ means a constant undercurrent in abstraction.

The opening of the exhibition on Sunday, March 15th, 2015 at 3p.m. will be performed by Martina Paulo , director of Museum Dr8888 .

BOGUMILA STROJNA

I am Polish/French artist living in Paris.
The cubic form is the base and also the constraint of my exploration. Paradoxically, limiting myself in this way allows me a wider freedom of experimentation.
I am working on concepts related to intimate space, familiar objects. The issue of perception, including our understanding and sensibility of environment, forms the major area of my investigation. For me, the cube is also a reference to architecture and the spaces in which we inhabit in everyday life. I have produced several works using optical illusion, which raise questions about perceptual phenomena and our construction of reality.
I use traditional materials to create my works (metal, wood…), as well as non art specific materials, such as PVC sheeting or adhesive tape as used in the construction industry.

SHAWN STIPLING

The study of non-functioning detail, found in man-made objects and the built environment, is the primary focus of my work. These tiny elements that serve no apparent practical purpose, and which may even compromise functionality, can nonetheless elevate an object from the mundane to something considered to be of value or even beauty.

I produce very precise and exacting paintings using paper and card. They are usually sparse in their content. The flat painted surfaces are built up of many thin layers leaving no discernible signs of brush-marks or texture. I use no mathematical systems or grids to create the images. However, they are not completely random, rather each is an illustration of a simple concept: perhaps an overlap, misalignment or the restriction of the image to the edges. The empty space serves to hold the elements in place, separate them or allow them to interact.

The finished work, though laboriously hand-made, has a deceptively manufactured appearance. These are works made to be viewed at close quarters. The simplicity of the image focuses our attention towards the minuscule and demands close scrutiny, drawing us into an intimate space where the barrier between viewer and artist diminishes.

ELIZA KOPEC

The basis of my work is usually formed by a concrete idea . The “rules” in the initial states very precisely . Subsequently , as in a traditional board game , it may by chance – by throwing the dice or shoots of the numbered marbles – play an important role in the creation of the art work .
During the execution of the work is not intended to depart from the fixed plan.

BARTOSZ KOKOSINSKI

I graduated at the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland, in the year of 2009.
Although in my art I mostly work with picture and imaging, I also try to transgress painting as a
medium, and not to focus only on form. I often treat picture symbolically as a carrier of certain
values and traditions. In my recent activities I have been looking for inspiration in experiencing
everyday life and in the way I was brought up.
Out of those components a cycle “Paintings Devouring Reality” has emerged, in which all those
threads meet.

WAHIDA AZHARI

My art is an exploration of the experience of space, void and light.
Light as a source, a ground of origin, a source of information in itself,
carrying a message. The lines, forms and surfaces of my works
exist through their specific inter-dependence and co-existence with
emptiness and space. Their relationship is variable, there is no
unique, right and definite solution, but many, unknown and changing.
Each time the optimal atmosphere must be found once again,
adjusted once again. The emptiness itself is active.

LOLA BERENGUER SUÁREZ

The geometry like a formal experimentation of the possibilities of painting. The importance of the materials and the supports in the search of balance and harmony. The drawing like a constant abstract thinking and the resolution like a haphazard way of an incessant search, where the subjective decision meets the conflict of infinitive possibilities.