ZUIDENWIND SOUTH WIND

PAUL CORVERS

FRED GEVEN

W-J KERSTEN

JORIS LINK

IES SCHUTE

ROGER WALSCHOTS

Persbericht

‘ZUIDENWIND ’ IN E.M. GALERIE DRACHTEN

Vanaf 18 januari tot en met 28 februari 2015 exposeert E.M. Galerie in Drachten schilderijen, objecten en keramische beelden van een zestal beeldende kunstenaars uit Den Bosch. Zes jaar geleden was in E.M. Galerie de succesvolle expositie ‘UIT DEN BOSCH…’ te zien, waar ook enkele kunstenaars van de aanstaande expositie hun werken presenteerden. ‘ZUIDENWIND’ brengt recent werk van zes bekende Bossche kunstenaars noordwaarts, naar Drachten.

Edwin Jacobs,
Directeur Centraal Museum Utrecht zal de tentoonstelling openen.

De opening van de tentoonstelling vindt in aanwezigheid van de kunstenaars plaats op zondag 18 januari 2015 om 15.00 uur. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij galeriehoudster Elzbieta Middel, tel. 06 22121831.

Paul Corvers houdt zich al geruime tijd in zijn werk bezig met de verbeelding van het landschap. Daarbij streeft hij niet naar een natuurgetrouwe weergave; hij reproduceert niet. Aanvankelijk bood hij nog plaats aan details van het landschap. In de loop der jaren is zijn werk stiller geworden. Herkenbare onderdelen zijn verdwenen en op haast natuurlijke wijze vervangen door een zuivere abstractie. Wat rest zijn minimale verwijzingen naar de essentie van het landschap.

De keramische beelden van Joris Link gaan over vormen, structuren en contrasten, waarbij vaak sprake is van herhaling. Ze zijn opgebouwd uit serieel vervaardigde elementen die, afhankelijk van de ruimte, tot steeds andere sculpturen worden samengevoegd.
De beelden zijn monumentaal, prikkelen de fantasie en staan niet op zichzelf maar gaan een relatie aan met de omgeving waarin ze zijn geplaatst. Link bouwt steunelementen voor het ongrijpbare; het kunstwerk kent binnen de eigen werkelijkheid geen maat en is minuscuul of gigantisch. Inspiratie wordt gehaald uit wiskundige vormen, atomen, moleculen, maar ook uit landschappen, bloemen en bladeren.

Het werk van Roger Walschots gaat over wat schilderen eigenlijk is. Door het schilderproces uit elkaar te halen en zodoende elke handeling opnieuw te gebruiken (uit te lichten, door elkaar te halen) ontstaat een nieuw beeld. Niet alleen verf, maar ook machines, bandschuur, boor, frees en handzaag spelen in zijn werk een grote rol. Daarbij is de drager – hout, draad, objecten, stoffen en opgespannen linnen – heel belangrijk.

Ies Schute verzamelt, kijkt en fotografeert. Zij werkt aan een persoonlijk archief en hieruit ontstaan foto’s, tekeningen, kleden, boeken en installaties. Haar onderwerpen vloeien voort uit het dagelijks leven. Of, zoals ze zelf zegt: “Het is vooral de eenvoud’van de dingen die ik probeer weer te geven”. Bij E.M. Galerie laat zij onder andere ‘Brieven aan mijzelf’ zien; dit zijn grote lappen waarop zij heeft getekend en geschreven.

Fred Geven maakt beelden en wandobjecten. Zijn basismateriaal is hout, dat hij vond in het bos, op het strand, langs de rivier en in containers. Hij beschildert het hout waar hij dat nodig vindt en brengt zo extra betekenis en contrasten aan.
Al sinds zijn vroege jeugd is hij veel buiten te vinden. De talloze indrukwekkende ervaringen en ontmoetingen met het landschap, planten en dieren (met name in Ierland) vormen voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron. Daarbij streeft hij naar eenvoud en krachtige beelden. In zijn werk onderzoekt hij de grenzen tussen sculptuur en schilderij.

W-J Kersten zegt over zijn werk: “Ik probeer het voor de hand liggende te schilderen maar ik kan het lang niet altijd vinden.
Ik schilder regelmatig maar kan er weinig over zeggen.
Ik schilder liever.
Soms schilder ik woorden”.

E.M.Galerie is gevestigd aan de Heideanjer 8/b in Drachten (op het Kantorenpark aan de A7) en is geopend, alleen tijdens exposities, op vrij en za van 13.00-17.00 uur en verder na telefonische afspraak (06 22121831).


PAUL CORVERS

FRED GEVEN

W -J KERSTEN

JORIS LINK

IES SCHUTE

ROGER WALSCHOTS

Press Release

‘SOUTH WIND  ‘ IN E. M. GALLERY DRACHTEN

From January 18 to February 28, 2015 exhibits E.M. Gallery in Drachten paintings , objects and ceramic sculptures of six artists from Den Bosch. Six years ago, in E. M. Gallery to see the successful exhibition ‘ FROM DEN BOSCH … ‘ , where some artists of the upcoming exhibition presented their work . ‘ Southerly ‘ brings recent work of six artists famous Bossche northward to Drachten.

Edwin Jacobs ,
Director Centraal Museum Utrecht will open the exhibition.

The opening of the exhibition takes place in the presence of the artists on Sunday, January 18th, 2015 at 15.00. For further information , please contact gallery owner Elzbieta Middel, tel . 06 22,121,831 .